Frivillig løypeavgift / støttemedlemskap 2016

Til alle hytteeiere.

Velkommen til ny skisesong!

Vi i Stugudal Fjell gleder oss til en ny vinter, med mange fine ski-opplevelser i våre fantastiske naturområder. Forhåpentligvis vil vi få nok snø slik at vi kan tilby godt preparerte skiløyper gjennom hele vintersesongen.Preparerte skiløyper gjør skituren bedre – uansett om du er mosjonist, aktiv utøver, eller rett og slett spenner på deg skiene for å nyte turen i seg selv.Og så må vi ikke glemme barna som skal ta sine første skritt på ski, og som vil oppleve mer mestring og glede i gode spor som hjelper ustødige ben å holde styr på skiene…

Et godt løypenett med preparerte spor er i tillegg en reell verdiøkning, som bidrar til å øke prisen på hytter og tomter – noe som kommer både hytteeiere og grunneiere til gode. Det er mange åpenbare fordeler med å tilby preparerte skiløyper gjennom vinteren. Det er imidlertid en stor utfordring å finansiere denne storsatsingen. Til tross for betydelige antall dugnadstimer, reklameinntekter og kommunale tilskudd, er det likevel ikke nok midler til å holde tråkkemaskin og snøscootere i gang gjennom vinteren.

Vi er derfor helt avhengig av den støtten hver og en av dere kan bidra med. Vi oppfordrer alle til å betale giroen på 450,- kr/husstand.

Beløpet på giroen kan økes, og vi blir veldig takknemlige for alle bidrag.

For å synliggjøre våre støttespillere, vil vi i år også trykke listen over alle bidragsytere i påskenummeret av bladet Nytt fra Stugudal Fjell.

Oppdatert informasjon og status på vårt løypenett finner dere på www.skiporet.no og på facebooksiden til Tydal Ski.

Stugudal Fjell takker for støtten og ønsker alle en flott vintersesong! 

NB! Dersom du ikke har fått giro i posten kan du betale manuelt. 

Betalingsinformasjon:

Beskrivelse: Beløp Frivillig løypekontingent 2016/2017.

Beløp kr 450,00

Stugudal Fjell 7590 Tydal

BANKKONTO: 4285 07 92768

Eller VIPPS: nr 59588 

Støttemedlemskap:

Vi blir også veldig glade for et støttemedlemskap på kr 250.

Betales til samme bankkonto med tekst:

Støttemedlemskap

eller VIPPS nr  59588

Beising av fellesbod 2016

Lars beiser Hainntjønna hyttelags bod den 2.7.2016.

2. juli 2016 reiste Lars og Arnold for å fullføre beisingen av hyttelagets fellesbod. Noe stod igjen, oppunder taket/raft kasser, etter 8. oktober forrige høst. Da ble det siste av veggene, V + N + halve Ø vegg, fullført. (Sørvegg, og halve østvegg var beiset tidligere, trolig ved innkalt dugnad 26/9-2015) Dessuten var formålet med turen å bruke opp de siste 2-3 liter av beisen før den ble så gammel at den måtte kastes. Oppunder taket, raft kassen ble fullført, men så kom regnet og avbrøt beising av sørvegg.

Den 15. juli fikk jeg fullført dette, dvs. brukt opp den siste rest i 10 liters spannet. Påført sørvegg nå strøk nummer 2, der det var flere brede striper av ubeiset treverk på panel mellom over- og under-bord. Dessuten beiset vindskier på nord- og sør-side, som var beiset før, og da var spannet tomt.

Arnold

DUGNAD 3/9

Når vi går på tur i hytteområdet kommer vi oss ikke tørrskodd over myra mellom Jonny Andersen og Arnold Tørum. Flere har uttrykt ønske om å få en «plankesti» over myra og at hyttelaget kunne kjøpe inn materialer og innkalle til dugnad. Avstanden er ca 42 meter.

Dette er OK for Inge Morten, det blir levert materialer opp til Kjell Talmo fredag 2/9, så da håper vi mange kan stille på dugnad 3/9 kl 11:00, så er vi ferdig i god tid før jubileumsfesten starter.

Jubileumsfest 3/9 2016

SISTE FRIST FOR PÅMELDING 24/8

I år er det 35 år siden hyttelaget ble stiftet og da er det på tide å starte tradisjonen for jubileumsfester.

Lørdag 3.september 2016 har styret derfor reservert lokaler på Væktarstua. Enten i lavvoen eller i langhuset, alt etter hvor mange festdeltakere vi blir.

Vi tenker et arrangement som starter kl.18.00, med tursti og konkurranse mellom hyttene før bespisning og sosialt samvær til kvelds.

 

Mvh Styret

Påminnelse Jubileumsfest 2016

Hei
Sender en liten påminnelse på dette, det er bare 2 påmeldte, vi må avbestille dette hvis det ikke er interesse for en slik samling.

I år er det 35 år siden hyttelaget ble stiftet og da er det på tide å starte tradisjonen for jubileumsfester.
Lørdag 3.september 2016 har styret derfor reservert lokaler på Væktarstua. Enten i lavvoen eller i langhuset, alt etter hvor mange festdeltakere vi blir.
Vi tenker et arrangement som starter kl.18.00, med tursti og konkurranse mellom hyttene før bespisning og sosialt samvær til kvelds. Der hyttene er overtatt av yngre generasjoner, må gjerne de eldste inviteres med.
For å kunne gi Væktarstua endelig beskjed innen avtalt tid, må vi ha bindende påmelding i form av betaling, innen tirsdag 15.mars 2016.
Se vedlegg
Mvh Styret
pdf icon 2016-Jubileumsfest.pdf

Språket vårt: Man bør skjelne mellom kjære og tjære.

Selv om uttalen er lik, taler mye for at man bør skjelne mellom kjære og tjære. Et brev som innledes med «Tjære deg», er en anelse mindre romantisk enn begynnelsen «Kjære deg».

Et parallelt fonetisk problem rammet en hytteeier i Stugudal i Tydal kommune lengst øst i Sør-Trøndelag. Han skulle ha Adressa, tidligere Adresseavisen med gotiske bokstaver, sendt til hyttefeltet sitt. På forsendelsen sto det «Hainnkjønna hyttefelt». Stugudal byr på barskt og maskulint jaktterreng, men det er ikke reservert for personer av hankjønn, selv om de som driver jakt, også innbefatter en og annen skjørtejeger iblant.

Det som her er gått galt for bestyrerne av adressemaskineriet i Adressa, er manglende omtanke for, og like manglende innsikt i, mysteriene i trønderdialektene. Ei hainn, uttalt med muljert n og stavet hañ på spansk, er ordet for hånd. Ein hainn er et individ av hankjønn, jf. det umåtelig poetiske diktet «hainnhoinn i bainn» – hanhund i bånd – av Birger Jørstad, ofte foredratt av Otto Nilsen i sin tid.

Og nå kommer løsningen på mysteriet: Hyttefeltet ligger ved et tjern som heter Hainntjønna, altså Håndtjernet. Navnet skal det ha fått fordi en person druknet der, eller døde av et illebefinnende, en gang for lenge siden. Han ble funnet fordi hånden stakk opp av vannet.

Den omkomnes kjønn var i navnesammenheng helt uten interesse. Det som ikke er uten interesse, er at skrivefeil forekommer på grunn av likheten mellom lydene tj- og kj-. Her gjelder det altså å holde rede på den logiske eller etymologiske, eller historiske opprinnelsen til navnet eller ordet.

Kjønnsbestemmelse kan være både vesentlig og vanskelig for enkelte arter, eksempelvis fjærkre, og vi bruker adjektivet hankjønnet, som i et hankjønnet individ, i slike sammenhenger. Da kan vi holde tjern utenfor, men i hyttefelt kan de komme til nytte.