Alle innlegg av Hainntjønna Hyttelag

Veilagene

Øvre veilag:

Haintjønna Øvre Veilag stiftet 6.10.2001. Veilaget skal drive og vedlikeholde bomvei Haintjønna Øvre. Pr. 17.4.20 er det 9 medlemmer i veilaget. Formann: Karl Småland tlf. 48162291, Kasserer:  Terje Karlsen tlf. 90741079

Nedre veilag:

Nedre Handtjønnvei Veilag ble stiftet i 2003. Med 33 medlemmer.
Veilagets formål er å sørge for at lagets bom og vei til enhver tid er i god stand og blir godt vedlikeholdt. Videre at medlemmene og andre bruker disse i samsvar med gjeldende forskrifter. Nye eiere blir medlemmer av veilaget og får tilsendt vedtekter etc. så snart styret er informert om eierskifte. Styret registrerer inntil 5 familiemedlemmers telefonnr med tilgang til vår elektroniske bom.
Styre: Leder Kjell Talmo, tlf:  92229005, Ivar Berg, tlf: 97030479, Lars-Petter Talmo, tlf: 90062211

Beising av fellesbod 2016

Lars beiser Hainntjønna hyttelags bod den 2.7.2016.

2. juli 2016 reiste Lars og Arnold for å fullføre beisingen av hyttelagets fellesbod. Noe stod igjen, oppunder taket/raft kasser, etter 8. oktober forrige høst. Da ble det siste av veggene, V + N + halve Ø vegg, fullført. (Sørvegg, og halve østvegg var beiset tidligere, trolig ved innkalt dugnad 26/9-2015) Dessuten var formålet med turen å bruke opp de siste 2-3 liter av beisen før den ble så gammel at den måtte kastes. Oppunder taket, raft kassen ble fullført, men så kom regnet og avbrøt beising av sørvegg.

Den 15. juli fikk jeg fullført dette, dvs. brukt opp den siste rest i 10 liters spannet. Påført sørvegg nå strøk nummer 2, der det var flere brede striper av ubeiset treverk på panel mellom over- og under-bord. Dessuten beiset vindskier på nord- og sør-side, som var beiset før, og da var spannet tomt.

Arnold

DUGNAD 3/9

Når vi går på tur i hytteområdet kommer vi oss ikke tørrskodd over myra mellom Jonny Andersen og Arnold Tørum. Flere har uttrykt ønske om å få en «plankesti» over myra og at hyttelaget kunne kjøpe inn materialer og innkalle til dugnad. Avstanden er ca 42 meter.

Dette er OK for Inge Morten, det blir levert materialer opp til Kjell Talmo fredag 2/9, så da håper vi mange kan stille på dugnad 3/9 kl 11:00, så er vi ferdig i god tid før jubileumsfesten starter.

Jubileumsfest 3/9 2016

SISTE FRIST FOR PÅMELDING 24/8

I år er det 35 år siden hyttelaget ble stiftet og da er det på tide å starte tradisjonen for jubileumsfester.

Lørdag 3.september 2016 har styret derfor reservert lokaler på Væktarstua. Enten i lavvoen eller i langhuset, alt etter hvor mange festdeltakere vi blir.

Vi tenker et arrangement som starter kl.18.00, med tursti og konkurranse mellom hyttene før bespisning og sosialt samvær til kvelds.

 

Mvh Styret

Påminnelse Jubileumsfest 2016

Hei
Sender en liten påminnelse på dette, det er bare 2 påmeldte, vi må avbestille dette hvis det ikke er interesse for en slik samling.

I år er det 35 år siden hyttelaget ble stiftet og da er det på tide å starte tradisjonen for jubileumsfester.
Lørdag 3.september 2016 har styret derfor reservert lokaler på Væktarstua. Enten i lavvoen eller i langhuset, alt etter hvor mange festdeltakere vi blir.
Vi tenker et arrangement som starter kl.18.00, med tursti og konkurranse mellom hyttene før bespisning og sosialt samvær til kvelds. Der hyttene er overtatt av yngre generasjoner, må gjerne de eldste inviteres med.
For å kunne gi Væktarstua endelig beskjed innen avtalt tid, må vi ha bindende påmelding i form av betaling, innen tirsdag 15.mars 2016.
Se vedlegg
Mvh Styret
pdf icon 2016-Jubileumsfest.pdf