Innkalling til årsmøte 2022

Med dette innkalles til årsmøte i Hainntjønna Hyttelag

Dato:                 15.04.22          kl. 16:00      

Sted:                  Gapahuken

Fullstending innkalling med vedlegg er sendt pr epost.