Veilagene

Øvre veilag:

Haintjønna Øvre Veilag stiftet 6.10.2001. Veilaget skal drive og vedlikeholde bomvei Haintjønna Øvre. Pr. 17.4.20 er det 9 medlemmer i veilaget. Formann: Karl Småland tlf. 48162291, Kasserer:  Terje Karlsen tlf. 90741079

Nedre veilag:

Nedre Handtjønnvei Veilag ble stiftet i 2003. Med 33 medlemmer.
Veilagets formål er å sørge for at lagets bom og vei til enhver tid er i god stand og blir godt vedlikeholdt. Videre at medlemmene og andre bruker disse i samsvar med gjeldende forskrifter. Nye eiere blir medlemmer av veilaget og får tilsendt vedtekter etc. så snart styret er informert om eierskifte. Styret registrerer inntil 5 familiemedlemmers telefonnr med tilgang til vår elektroniske bom.
Styre: Leder Kjell Talmo, tlf:  92229005, Ivar Berg, tlf: 97030479, Lars-Petter Talmo, tlf: 90062211