DUGNAD 3/9

Når vi går på tur i hytteområdet kommer vi oss ikke tørrskodd over myra mellom Jonny Andersen og Arnold Tørum. Flere har uttrykt ønske om å få en «plankesti» over myra og at hyttelaget kunne kjøpe inn materialer og innkalle til dugnad. Avstanden er ca 42 meter.

Dette er OK for Inge Morten, det blir levert materialer opp til Kjell Talmo fredag 2/9, så da håper vi mange kan stille på dugnad 3/9 kl 11:00, så er vi ferdig i god tid før jubileumsfesten starter.