Stugudal Fjell

Tusen takk!!

Siden vi sendte ut giro med oppfordring om innbetaling av frivillig løypeavgift og støttemedlemskap har 355 personer betalt løypeavgift og 442 betalt støttemedlemskap!!!

Styret i Stugudal Fjell vil rette en stor takk til hver og en av dere for deres bidrag!! Uten dere – ingen løyper!!

…. og til dere som har glemt det- det er fremdeles mulig å finne frem giroen vi sendte ut eller betale inn på konto 4285 07 92768