Innkalling til årsmøte i hyttelaget 2014

Innkalling til årsmøte 2014

Med dette innkalles til årsmøte i Hainntjønna hyttelag.

Tidspunkt: Langfredag 18/4-2014 – kl 18.30

Sted: Gapahuken

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste

2. Oppnevning av 2 tilstedeværende til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning 2013/2014

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Valg av revisor

7. Valg av styremedlemmer

Sak 5.: Innkomne forslag.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes skriftlig til styret innen 1/4-2014

Mvh Styret

Påskeskirenn 2014

Hei

Tradisjon tro så prøver vi å arrangere påskeskirenn for barna påskeaften 19/4 2014 kl 16:00

Påmelding innen mandag 7/4 2014 med info om navn / alder sendes til email-konto til Hyttelaget.

Styret oppfordrer alle til å møte opp!

Så vær kreativ med hensyn til ski og antrekk, og kom.

Mvh Styret