Innkalling til årsmøte 2013

Med dette innkalles til årsmøte i Hainntjønna Hyttelag

Tid: Langfredag 29/3 2013 kl. 18:30

Sted: Gapahuken

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Oppnevning av 2 tilstedeværende til å underskrive protokoll

3. Styrets beretning 2012 / 2013

4. Regnskap – regnskap blir lagt frem på årsmøtet.

5. Innkomne forslag

6. Valg av revisor

7. Valg av styremedlemmer, det skal velges tre.

8. Avslutning

Hyttetur i helga?

Hei, dere alle

Nå har vinteren kommet –og det til gangs!

Veien over fjellet er stengt, og usikkert om de prøver i løpet av dagen.
Værvarselet for i morgen er nok ikke noe bedre. De som er ved Riasten og
har parkert bilen sin ved Ystesosen, kommer ingen steder. De må være på
hytta inntill videre.

Det er sikkert mange av dere som ønsker hjemmehelg i helgen. Det er nok
det mest fornuftige.

Men til de av dere som må på hytta, kan dere ikke si ifra til Aud eller
Inge Morten hvem som kommer. Da slipper vi å brøyte opp
parkeringsplasser til inga nytte. Penger spart for dere.

Hovedveiene blir brøytet.

mvh

Aud